Tham khảo

Giao Tiếp Tiêng hàn Thông Dụng

Hôm này giao tiếp tiếng hàn xin giới thiệu với các bạn học các mẫu câu tiếng hàn thông dụng trong giao tiếp tiếng hàn giúp các bạn học tiếng hàn tốt hơn giúp các bạn học tiếng hàn một cách hiệu quả cao 안녕하세요 .여러분xin chào các bạn안녕 Ngang hàng thân mật안녕하습니까 Câu tôn kính +Sau một thời...