다면서요? - nghe nói là


 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CƠ BẢN 

 đấy là những ngữ pháp tiếng hàn cần nhớ trong luc học tiếng hàn . kết hợp với học từ vựng qua hình ảnhchủ đề , qua nghe nhạc và xem phim tiếng hàn và cần nhất là luyện tạp tiếng hàn hằng ngày đề luyện tập để các thành thục tiếng hàn , giúp các bạn học tiếng hàn tốt hơn 


 cấu trúc ngữ pháp :
  1. 아/어지다 (trở nên ~)
  2.  다면서요? (Có đúng là ~, Nghe nói là ~)
1. -아/어지다 (trở nên ~)
• Sử dụng khi biểu hiện sự thay đổi dần của một trạng thái nào đó.
VD1.
가: 겨울이 오니까 점점 더 빨리 어두워져요. Trời trở nên tối nhanh hơn khi sang đông.
나: 그렇지요. 겨울에는 뭐니뭐니 해도 일찍 집에 가서 쉬는 게 제일이예요. Đúng vậy, mùa đông đến, làm gì thì làm cứ về nhà cho sớm mà nghỉ ngơi là nhất.
VD2.
가: 언니, 살이 찌니까 옷이 점점 작아져요. Em tăng cân mặc áo nào cũng dần chật hết cả rồi chị ơi.
나: 나도 그래. 우리 같이 운동하자. Tao cũng thế. Thế cùng đi thể dục đi.
Động / Danh từ
아/어지다
만나다만나지다
이야기하다이야기하지다
크다커지다
작다
작아지다
끄다꺼지다
커다켜지다
방문하다방문하지다
내리다내려지다
올라가다올라가지다


2. –다면서요? (Có đúng là ~, Nghe nói là ~)
• Cấu trúc: A/V – 다면서요? và N – (이)라면서여?
• Sử dụng khi hỏi nhằm xác nhận lại lời đã nghe từ người khác:
VD1.
가: 현우가 많이 아프다면서요? Nghe nói là Hyeon-u đang ốm nặng đúng không ạ?
나: 네, 독감에 걸려서 며칠 동안 학교에 못 갔어요. Vâng, cháu ốm mấy ngày rồi không đi học được.
• Sử dụng lúc thắc mắc hoặc hỏi lại khi người nghe không giữ đúng lời hứa:
VD2.
가: 엄마, 성적이 오르면 검퓨터를 사 준다면서요? 왜 안 사 줘요? Mẹ, chẳng phải mẹ bảo sẽ mua máy tính nếu con tăng hạng ở lớp đấy thôi? Vậy sao không mua?
나: 기다려. 방학하면 사 줄게. Đợi nhé, nghỉ hè mẹ mua cho.
vd :
곧 결혼 한다면서요?
서울에는 지금 눈이 많이 온다면서?
너 수술 했다면서?
너 아팠다면서?
철수씨, 승진했다면서요? 축하해요!
한국에서는 신문사에 취직하기가 힘들다면서요?
Động / danh từ
다면서요?
말하다말하다면서요?
알다알다면서요?
모르다모르다면서다?
이해하다이해하다면서요?
듣다듣다면서요?
보다보다면서요?
신정하다시정하다면서요?
가입하다가입하다면서요?
닫다닫다면서요?
3. Lời Kết 

Học tiếng hàn là quá trình học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ,và học tập tiếng hàn qua từ phần từ cơ bản đến nâng cao.hoc từ vựng qua hình ảnh, qua từ vựng tiếng hàn theo chủ đề tiếng hàn , luyện tập qua các kỳ thi tiếng hàn topik , học qua phim ảnh sách báo giúp các bạn học từ vựng tiếng hàn tốt giúp các bạn hòa nhập vào xã hội của xứ sở kim chi , trang giao tiếp tiếng hàn chúc các bạn học tiếng hàn thật tốt