Giao tiếp tiêng hàn cơ bản - Về tính cách

Giao tiếp tiếng hàn - Mẫu câu về tính cách trong tiêng hàn

1. Mờ Đầu

Đê Tự học tiếng hàn online hiệu quả , thì ngoại việc học hành chăm chỉ cần cù bạn cũng cần có nhưng phương pháp học tiếng hàn hợp lý , cùng với thời đại tiến lên của khoa học ky thuật trang giao tiếp tiếng hàn được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng hàn trong giao tiếp tiếng hàn cũng như đi du học hàn quốc .Mẫu câu giao tiếp trong tiêng hàn giúp các bạn thể hiện rõ bản thân khi giao tiếp tiếng hàn , giúp các bạn học tiêng hàn tốt hơn kết hợp với học từ vựng tiêng hàn ngữ pháp tiếng hàn để có thể giao tiếp tiêng hàn một cách trôi chảy , giúp các bạn hào nhập với đất nước hàn quốc giao tiếp tiêng hàn chúc các bạn học tiếng hàn tốt hơn 2. Mẫu Câu Tiếng hàn về tính cách 

 • 그 여자의 성격은 어때요 ? : Tính cách của cô ấy thế nào ?
 • 그 여자는 낙관적이에요  : Cô ấy là người rất lạc quan .
 • 그여자는 비관적이에요  : Cô ấy là người hay bi quan
 • 그 여자는 붙임성이 있어요. : Cô ấy là người dễ thương .
 • 그 여자는 선정적이에요 . : Cô ấy là người đa tình .
 • 그 여자는 쾌활해요  : Cô ấy là người hoạt bát .
 • 그 여자는 기분파예요 : Cô ấy là người buồn rầu .
 • 그 여자는 순진해요 .: Cô ấy ngây thơ .
 • 그 여자는 지투가 심해요 Cô ấy rất hay ghen tuông .
 • 그 여자는 꽤 소극적이예요 : Cô ấy là người khá nhỏ mọn .
 • 그 여자는 항상 활력 있어요: Cô ấy là người đầy nghị lực .
 • 그 여자는 마음이 넓어요  : Cô ấy thật rộng lượng .
 • 그 여자는 인정이 많아요  : Cô ấy rất tốt bụng .
 • 그 여자는 의지가강해요 : Cô ấy rất kiên quyết .
 • 그 여자는 콧대가 세요 : Cô ấy không nhân nhượng .
 • 그 여자는 말괄량이예요: Cô ấy tinh nghịch .
 • 그 여자는 겁 소한 여자예요 : Cô ấy là người tiết kiệm
 • 그 여자는 성실한 여성이에요 : Cô ấy sống rất thành thật .
 • 그 여자는 친구를 쉽게 사귀어요 : Cô ấy rất dễ kết bạn .
 • 그 여자는 항상 약속을 지켜 요 : Cô ấy luôn giữ đúng lời hứa .
 • 그 여자는 지기밖에 몰라요 : Cô ấy chỉ biết bản thân mình .
 • 그 여자는 말이 많아요 : Cô ấy nói nhiều quá.
 • 그 여자는 수다쟁이예요 : Cô ấy là người nhiều chuyện

3. Tạm kết :

trang giao tiếp tiêng hàn giúp các bạn học từ vựng tiếng hàn giúp cac bạn học tiếng hàn tốt nhất ,học tiếng hàn kết hợp với học từ vựng tiếng hàn qua hình ảnh , âm thanh và theo chủ đề tiếng hàn để dễ nhớ tiếng hàn tốt hơn